วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ความรู้เกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์

คำชี้แจง  จงหาคำตอบแล้วเขียนคำตอบใส่ลงไปใน blog ของตนเอง
1.             ให้นักเรียนเขียนชื่อซอฟต์แวร์ระบบ
1.1    Windows NT
1.2   DOS
1.3   Linux
1.4   Widows 7
2.             ให้นักเรียนเขียนชื่อโปรแกรมแบบ Package Program ทั้ง 8 ประเภท มาประเภทละ 1 โปรแกรม

      2.1 . โปรแกรมทางด้าน Word Processor 
                                                Microsoft Word 
         2.2      โปรแกรมทางด้าน Spreadsheet   
                                                    Microsoft Excel
         2.3  โปรแกรมทางด้าน Database 
                                                  Visual Foxpro
              2.4  โปรแกรมทางด้าน Graphic  
                                                       Photoshop
             2.5  โปรแกรมเกม ( Game)  
                                                        Dvil May cry
             2.6    โปรแกรมทางด้านการสร้างสถานการณ์จำลอง  
                                                           Simulator
             2.7   โปรแกรมทางด้านการติดต่อสื่อสาร  
camfrog
                      
             2.8   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
                                           สื่อการเรียนการสอน จาก Power point
                
 3.             ให้นักเรียนอธิบายข้อแตกต่างระหว่างซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์
3.1 ซอฟต์แวร์ีีระบบเป็นซอฟต์แวร์ที่ควบคุมการปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทำงาน
3.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ สร้่าง ดัดและแปลง ชิ้นงานขึ้นมา เพื่อจุดประสงค์ของแต่ละคน
3.3 ซอฟต์ระบบจะรักษาการทำงานร่วมกันของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ซอฟต์แวร์ระบบ
3.4 ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีซอฟต์แวร์ระบบจะไม่สามารถเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ถ้าเครื่องไม่มีซอฟต์เครื่องอคมพิวเตอร์ก็สามารถเปิดได้

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ออโรรา (Aurora)
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่มีแสงเรืองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมักจะขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก โดยบางครั้งจะเรียกว่า แสงเหนือ หรือ แสงใต้ ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิด
ปรากฏการออโรราเป็นตัวอย่าง ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่น่าทึงที่สุดที่เกิด ขึ้นในอวกาศที่ใกล้พื้นโลก มันอาจปรากฏจากสิ่งจางๆ เป็นวงนิ่ง แล้วระเบิดออกมาเป็นสีต่าง ๆ พุ่งกระจายภายในเวลาไม่กี่วินาที บางครั้งจะปรากฏเหมือนมันจะแตะกับพื้น หรือในเวลาอื่นอาจเห็นมันพุ่งสูงขึ้นสู่ท้องฟ้า แต่ความจริงแล้ว แสงออโรรานั้นเกิดขึ้นที่ความสูงจากพื้นโลก (altitudes) ประมาณ 100 ถึง 200 กิโลเมตร บริเวณที่อยู่บริเวณบรรยากาศชั้นบนที่อยู่ใกล้กับอวกาศ

ความหมายของชื่อ

แสงเหนือ ตามประวัตินั้นมีชื่อมากมายหลายชื่อ ชื่อวิทยาศาสตร์ของปรากฏการณ์นี้ คือ ออโรรา บอเรลลีส (Aurora Borealis) ซึ่งเป็นภาษาละติน แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า รุ่งอรุณสีแดงแห่งทิศเหนือ ซึ่งตั้งชื่อโดย กาลิเลโอ กาลิเลอิ (Galileo Galilei) (ค.ศ. 1564 – 1642)
คำว่า "Aurora Borealis" แปลว่า "แสงเหนือ" (Northern Light) ส่วน "Aurora Australis" แปลว่า "แสงใต้" (Southern Light) และคำว่า "Aurora Polaris" แปลว่า "แสงขั้วโลก" ใช้เรียกทั้งแสงเหนือและแสงใต้

สาเหตุการเกิด

ก่อนเราจะทำความรู้จัก กับ ออโรรา เราต้องรู้ข้อเท็จจริงที่มา มีสิ่งมากมายในอวกาศที่เรามองไม่เห็น อย่างแรกก็คืออากาศที่เราหายใจ บรรยากาศของเรา ประกอบด้วยแก๊สมากมายจริงๆ แต่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยไนโตรเจน และ ออกซิเจน ตามมาด้วยไฮโดรเจน ฮีเลียม และ ธาตุอื่นๆ อีกมากมาย
อีกอย่างที่เรามองไม่เห็น ก็คือ สนามแม่เหล็กซึ่งมีอยู่รอบๆ โลกของเรา ถ้าคุณเคยเล่นแท่งแม่เหล็กกับเศษเหล็กละก็ คุณต้องเคยเห็นเหล็กเรียงตัวเป็นรูปโค้งที่เกิดจากสนามแม่เหล็กแน่ รูปต่อไปแสดงให้เห็นสนามแม่เหล็กของโลก ที่อยู่รอบแกนโลก และมีลักษณะเหมือนกับ สนามแม่เหล็กรอบแท่งแม่เหล็ก แม่เหล็กโลกอยู่ลึกลงไปในแกนโลก แม้เราจะมองไม่เห็นสนามแม่เหล็ก แต่เราสามารถวาดรูปประกอบได้ สนามแม่เหล็กพุ่งออกและเข้าสู่ ขั้วแม่เหล็กโลก ซึ่งเส้นที่อยู่ใกล้ชิดกันมากที่สุด จะแทนสนามที่เข้มที่สุด และที่ที่ห่างกัน ก็แทนสนามแม่เหล็กที่อ่อน แล้วคุณบอกได้หรือยัง ว่าสนามแม่เหล็กตรงไหนเข้ม ตรงไหนอ่อน?
สิ่งที่มองไม่เห็น สิ่งที่สาม (ที่จะกล่าวถึง) คือ พลาสมาที่อยู่ในอวกาศรอบๆ โลก พลาสมานี้เกิดจาก อนุภาคมีประจุจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็น อิเล็กตรอน และอนุภาคบวก ที่อยู่รอบๆ สนามแม่เหล็กโลก อนุภาคเหล่านี้มักจะเคลื่อนที่พิเศษจากเดิมคือ จะเคลื่อนไปตาม สนามแม่เหล็กโลก และหมุนรอบเส้นนั้นเป็นเกลียวยาว อนุภาคมีประจุเหล่านี้ คือ “ลูกกระสุน (Ammunition)” ของออโรรา อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ( ก็อิเล็กตรอนนั่นแหละ) จะเคลื่อนที่ไปตามแนวสนามแม่เหล็กโลกแล้วพุ่งลงไป ยังบรรยากาศชั้นบน ซึ่งทำให้ไปชนกับอะตอมของแก๊ส ผลที่เกิดก็คือ มีแสงเกิดขึ้น

สถานที่และโอกาสการเกิดออโรรา

ในเขตที่มีการปรากฏของออโรรา สามารถสังเกตออโรราได้ทุกคืนที่ฟ้าโล่งในฤดูหนาว โดยมีข้อสังเกตดังนี้
  • ออโรราจะปรากฏบ่อยครั้ง ตั้งแต่เวลา 22.00 น ถึง เที่ยงคืน
  • ออโรราจะสว่างจ้าในช่วง 27 วันที่ดวงอาทิตย์หันด้านแอคทีฟ (Active Area) มายังโลก
  • ช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงจนถึงต้นฤดูใบไม้ผลิ ในเดือนตุลาคม กุมภาพันธ์ และ มีนาคม เป็นเดือนที่เหมาะสำหรับการชมออโรราทางซีกโลกเหนือ
  • ออโรรามีความสัมพันธ์กับจุดสุริยะ (Sun Spot) บนดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นวัฎจักรประมาณ 11 ปี แต่ดูเหมือนว่า จะมีการล่าช้าไป 1 ปีสำหรับการเกิดจุดดับมากที่สุดกับการเกิดออโรรามากที่สุด
ตารางที่ 1 แสดงความถี่ในการปรากฏออโรราในสถานที่ต่างๆทั่วโลก
  • ออโรราจะปรากฏลดลง 20-30% กว่าตอนที่เกิดจุดสุริยะมากที่สุด เมื่อเกิดจุดสุริยะบนดวงอาทิตย์น้อยที่สุด
ออโรราจะปรากฏในแถบประเทศเมดิเตอเรเนียนเมื่อเกิดจุดสุริยะหรือมีลมสุริยะมากๆ อาจถึง 10 ปีต่อครั้ง โดยเฉลี่ยแล้วเกิด 100 ปีต่อครั้ง
สถานที่ ความถี่ในการปรากฏ
เมือง Andenes ประเทศนอร์เวย์ เกือบทุกคืนที่ฟ้าโล่ง
เมือง Fairbanks รัฐอลาสกา 5 – 10 ครั้งต่อเดือน
เมือง Oslo ประเทศนอร์เวย์ 3 คืนต่อเดือน
สกอตแลนด์เหนือ เดือนละครั้ง
พรมแดนสหรัฐ/แคนาดา 2 – 4 ครั้งต่อปี
เม็กซิโก และ เมดิเตอเรเนียน 1 – 2 ครั้งใน 10 ปี
ประเทศตอนใต้ทะเลเมดิเตอเรเนียน 1 – 2 ครั้งในศตวรรษ
แถบศูนย์สูตร 1 ครั้งในรอบ 2000 ปี

สถานที่ปรากฏออโรรา

บริเวณที่เกิดออโรราเป็นบริเวณรูปไข่ (Oval-shape region) รอบๆ ขั้วแม่เหล็กของโลก โดยรูปไข่จะเบ้ไปทางด้านกลางคืนของโลก เมื่อออโรราสงบ รูปไข่จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3000 กิโลเมตร แต่เมื่อเกิดออโรรารุนแรงขึ้น รูปไข่จะกว้างขึ้นกว่า 4000 หรือ 5000 กิโลเมตร เนื่องจากขั้วแม่เหล็กเหนือของโลกอยู่ทางตอนเหนือของแคนาดา ออโรรา โบเรลลีส (Aurora Borealis) จึงพบมากที่เส้นรุ้ง (Latitude) ที่มีประชากรอาศัยมากในซีกโลก (hemisphere) ตะวันตก ส่วนออโรราออลเตรลีส (Aurora Australis) สามารถมองเห็นได้จากเกาะทัชมาเนีย (Tasmania) และทางตอนใต้ของนิวซีแลนด์

เสียงของออโรรา

มีข้อโต้เถียงกันมานานเกี่ยวกับเสียงของออโรราว่ามัน สามารถได้ยินโดยผู้ สำรวจบนพื้นโลกหรือไม่ คลื่นเสียงนั้นมีความถี่ประมาณ 340 เมตรต่อวินาทีในอากาศบนระดับพื้นโลก แต่ที่ความสูง 80 ถึง 500 กิโลเมตร ซึ่งเป็นบริเวณที่ออโรราปรากฏนั้นอยู่ใกล้สุญญากาศมาก ทำให้เป็นเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดเสียงขึ้น กระนั้น ก็มีรายงานมากมายว่าได้ยินเสียงระหว่างเกิดออโรรา เสียงที่ได้ฟังนั้น ไม่ใช่เป็นเสียงที่บันทึกจากออโรราโดยตรง แต่เป็นเสียงที่บันทึกจาก แมกนีโตมิเตอร์ (Magnetometer) เสียงที่เปลี่ยนไปคือการเปลี่ยนไปของสนามแม่เหล็กซึ่งเกิดจากอนุภาคสุริยะ (Solar Particles)

แหล่งที่มาและระดับพลังงานของอนุภาค
ออโรราที่ปรากฏนั้นเกิดจากอนุภาคมีพลังงานเคลื่อนที่ตาม เส้นสนามแม่เหล็ก มาจากเมกนีโตเทล (Magnetotail) มาสู่บรรยากาศชั้นบน อนุภาคส่วนใหญ่คืออิเล็กตรอน แต่โปรตอนและไอออนอื่น ก็อาจพบได้ เมื่ออนุภาคมีประจุ (Charged Particles) พุ่งมาจาก แมกนีโทสเฟียร์ (Magnetosphere) มาสู่บรรยากาศชั้นบน จะเกิดการชนกับแก๊สที่ไม่มีความสำคัญอะไรที่นั่น
อนุภาคออโรราเป็นเพียงหนึ่งในหลายอนุภาคมีประจุที่ กระหน่ำมายังโลก รวมถึงอนุภาคที่มีพลังงานฟลักซ์มหาศาลในช่วง พันล้านอิเล็กตรอนโวลต์ (GeV) หรือล้านอิเล็กตรอนโวลต์ (MeV) อย่างเช่น รังสีคอสมิค (Cosmic Rays) อนุภาคจากแถบกัมมันตรังสี (Radiation Belt) พลังงานสูง และอนุภาคสุริยะ (Solar Energetic Particles) ส่วนอนุภาคออโรรานั้นเกิดขึ้นในแผ่นพลาสมาแม่เหล็ก (Magnetospheric Plasma Sheet) และมีพลังงานอยู่ในช่วง 1 ถึง 10 พันอิเล็กตรอนโวลต์ (keV) แต่บางทีอาจมีพลังงานมากถึง 100 พันอิเล็กตรอนโวลต์ (keV) และอนุภาคพลังงานต่ำ เช่น ลมสุริยะที่เข้าสู่แมกนีโตสเฟียร์ทาง ซีกโลกกลางวัน (Dayside Cusp ) ใกล้กับขั้วแม่เหล็กโลก เป็นต้น ความลึกที่อนุภาคเหล่านี้จะเจาะเข้าไปในชั้นบรรยากาศ ขึ้นอยู่กับพลังงานของมัน ยิ่งพลังงานมากยิ่งเข้าได้ลึก รังสีคอสมิค สามารถเดินทางไปถึงชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ (Troposphere) หรืออาจลึกไปถึงพื้นโลก อนุภาคจากแถบกัมมันตรังสีและอนุภาคสุริยะพลังงานสูง เข้ามาได้ถึงชั้นสตราโตสเฟียร์ (Stratosphere) และชั้นมีโซสเฟียร์ (Mesosphere) ส่วนออโรรานั้นมาได้แค่ชั้นเทอร์โมสเฟียร์ (Thermosphere) ซึ่งสูงประมาณ 100 กิโลเมตร นั่นทำให้ออโรราเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศนี้

สีของออโรรา

ดวงอาทิตย์ปล่อยแสงทุกสีที่มองเห็นได้ออกมาก ทำให้เราเห็นแสงอาทิตย์เป็นสีขาว ส่วนสเปคตรัมของออโรรา ก่อนจะศึกษารายละเอียด เราต้องรู้เรื่อง สาเหตุการเกิดแสงก่อน
ในบรรยากาศประกอบด้วยไนโตรเจน และ ออกซิเจน เป็นหลัก อนุภาคของแก๊สเหล่านี้จะปลดปล่อยโฟตอนซึ่งมีความยาวคลื่นคงที่ เมื่ออนุภาคมีประจุไฟฟ้า กระตุ้นแก๊สในบรรยากาศ อิเล็กตรอนจะเริ่มเคลื่อนที่รูปนิวเคลียสในวงโคจรที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะมีพลังงานเหลือเฟือ อนุภาคที่ถูกกระตุ้นจะไม่เสถียรและจะปลดปล่อย พลังงานออกมาในรูปของแสง เรียกว่าแสงนี้ว่า ออโรรา

แสงสีเขียวเข้ม เกิดที่ความสูง (Altitudes) ที่ 120 ถึง 180 กิโลเมตร แสงเหนือสีแดงปรากฏที่ความสูงที่สูงกว่า ส่วนสีฟ้า และม่วงปรากฏที่ความสูงต่ำกว่า 120 กิโลเมตร เมื่อเกิดพายุสุริยะ 000 แสงสีแดงจะปรากฏที่ความสูงตั้งแต่ 90 ถึง 100 กิโลเมตร
เมื่อออโรราจางลง มันจะปรากฏเป็นสีขาวเมื่อมองด้วยตาเปล่า เมื่อมันสว่างขึ้น สีจึงมองเห็นขึ้นมา และสีเขียวซีดที่เป็นเอกลักษณ์ของมันจะมองเห็นขึ้นมา
เมื่อมีความหนาแน่นมากขึ้น ในบริเวณที่ต่ำลงมาจะมองเห็นเป็นสีเขียวสด และ สีแดงจางๆ จะมองเห็นที่ความสูงมากๆ
เหนือชั้นบรรยากาศขึ้นไป 100 กิโลเมตร ประกอบด้วยโมเลกุลไนโตรเจนและออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง ไนโตเจนจะมีมากที่ความสูง 10 กิโลเมตร และออกซิเจน มีมากที่ 200 กิโลเมตร เส้นกราฟสีเขียวแสดงความหนาแน่นของก๊าซออกซิเจนและสีม่วงแสดงความหนาแน่นของ ก๊าซไนโตรเจน ณ ความสูงต่าง ๆ ในชั้นบรรยากาศเทอโมสเฟียร์ เมื่ออะตอมออกซิเจนถูกกระตุ้น มันจะปล่อยแสงมากมายหลายสีออกมาก แต่สีที่ที่ส ว่างที่สุดคือที่แดงและสีเขียว

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ผยโฉม 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ของโลก

ประกาศผล กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ในยุคใหม่มีสถานที่ดังต่อไปนี้ค่ะ

1. - เมืองซีเชน อิตซา เขตยูคาทาน เม็กซิโก (Chichen Itza)
2. - รูปปั้นพระเยซูคริสต์ บนยอดเขาเมืองริโอ เดอ จานิโร บราซิล (Christ Redeemer)

3.- สนามโคลอสเซียม กรุงโรม อิตาเลียน (Colosseum)

4.- กำแพงเมืองจีน (Great Wall)

5.- "เปตรา" เมืองนครหินสีชมพู จอร์แดน


6.- เมืองสาบสูญแห่งอินคา "มาชูปิกชู" เปรู (Machu Picchu)

7. - ทัชมาฮาล เมืองอักรา อินเดีย (Tal Mahal)


น่ายินดีนะคะที่มี 7 สิ่งมหัศจรรย์อยู่ในทวีปเอเชียหลายที่เลย ขอแสดงความยินดีกับทุกประเทศด้วยค่ะ


-------------------------------------------------------------------------


วัน ที่ 7 เดือน 7 ปี 2007 หรือ 07.07.07 คือวันประกาศผลการลงคะแนนคัด 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ของโลก โดยงานจัดที่เบนฟิกาสเตเดี้ยม ในกรุงลิสบอน,โปรตุเกส

พวกเราต่างคุ้นกับ 7 สิ่งมหัศจรรย์หรือ 7 Wonders ด้วย มีสถานที่สำคัญๆหลายแห่งอ้างอิงว่าเป็น 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ โดยความจริงแล้วไม่มีการรับรองเป็นทางการไม่ว่าทัชมาฮาล,นครวัดฯลฯ ที่ยอมรับในความมหัศจรรย์ล้วนเป็นสิ่งก่อสร้างอายุกว่า 2 พันปีและเหลือเพียงมหาพีระมิดแห่งกิซา,อียิปต์เท่านั้นที่เหลืออยู่ นอกนั้นชำรุดทรุดโทรมไม่เหลือแม้ซาก

ทราบว่ามหาพีระมิดกีซาได้รับยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ระดับกิตติมศักดิ์ คณะกรรมการผู้จัดให้มีการโหวดตกลงคัดออกจากบัญชีโหวด เพื่อให้เกียรติของเก่า

การแบ่งประเภทของสิ่งมหัศจรรย์
การแบ่งประเภทของสิ่งมหัศจรรย์ในโลกอันกว้างนั้นสามารถจำแนกออกเป็นหลายสาขาด้วยกัน เช่น
สิ่งมหัศจรรย์สาขาภูมิศาสตร์,สาขาประวัติศาสตร์,สาขาจิตรกรรม และสถาปัตยกรรม,สาขาชีววิทยา และสาขาวิทยาศาสตร์
การจัดแบ่งสิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรม หรือในด้านการก่อสร้าง

สามารถบ่งออกได้เป็น 3 ยุค หรือ 3 สมัย คือ


- สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัยโบราณ อายุตั้งแต่ 5,000 ปี ก่อนคริสต์กาล - ค.ศ. 500
ประมวลและจัดโดยนักปราชญ์กรีก ชื่อ แอนติเพเตอร์( Antipater ) แห่งไซดอน ( Sidon )ในศตวรรษที่สองก่อน
ค.ศ. สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 7 อย่าง สมัยโบราณเป็นผลงานของมนุษย์ทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและศิลปะชวนพิศวง จากยุคสมัยแรกเริ่มอารยธรรมของโลกในแถบลุ่มแม่น้ำไนล์ ในอียิปต์ ถึงยุคความรุ่งเรืองของอารยธรรมกรีก โบราณ และยุคสมัยอาณาจักรโรมันเรืองอำนาจ สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยโบราณ ได้แก่1.พีระมิดแห่งเมืองกิซา
2.มหาวิหารอาร์เทมีส
3.สุสานของกษัตริย์โมโซรุส
4.สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน
5.เทวรูปเทพเจ้าซีอุส
6.เทวรูปเทพเจ้าเฮลิออส
7.หอประภาคารโรสสิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัยกลาง อายุตั้งแต่ คริสตศตวรรษที่ 5 - คริสตศตวรรษที่ 16
สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยกลาง ถูกจัดขึ้นมาและเป็นที่ยอมรับกันแพร่หลายต่อมาหลังจากมีการตั้งข้อสังเกตว่า 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยโบราณแทบทั้งหมด ยกเว้นพีระมิด ล้วนแต่เสื่อมโทรมเสื่อมสลายไปหมดสิ้น เหลือเพียงร่องรอยหลักฐาน หรือแบบจำลองเท่านั้น สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยกลาง ล้วนแต่ยังดำรงอยู่เป็นหลักฐานให้ศึกษากันในปัจจุบัน
ถึงแม้จะเสื่อมโทรม ไปบ้างตามกาลเวลา สำหรับคำว่า สมัยกลาง ของ 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยกลาง มีความหมายเพียงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคถัดมา จากยุคโบราณเท่านั้น ซึ่งมีดังต่อไปนี้1.หอเอนเมืองปิซา
2.สนามกีฬากรุงโรม
3.สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย
4.สุเหร่าเซ็นโซเฟีย
5.กำแพงเมืองจีน
6.เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง
7.กองหินประหลาดสโตนเฮนจ์


สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัยปัจจุบัน สร้างขึ้นระหว่าง ศตวรรษที่ 17 - ศตวรรษที่ 20
7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ได้นำการจัดอันดับจากหนังสือความรู้รอบตัว(รพีพรรณ ลาวัณยจรัสโยธิน.ความรู้รอบตัว.กรุงเทพฯ:รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, มปป.) มีการจัดอันดับดังนี้1.ปราสาทหินนครวัด
2.ทัชมาฮาล
3.พระราชวังแวร์ซายส์
4.เรือควีนแมรี่
5.สะพานโกลเด้นเกต
6.ตึกเอมไพร์สเตต
7.เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์ซึ่งในการจัด 7 สิ่งมหัศจรรย์ที่จะประกาศผลในวันที่ 7 กค. นี้เป็นของเก่าและใหม่ที่ปัจจุบันมีอยู่จริง และอยู่ในสภาพที่ดี ผ่านเข้ามายัง รอบสุดท้ายนี้ทั้งหมด 21 ว่าที่สิ่งมหัศจรรย์ ได้แก่


- เมืองโบราณอาโครโปลิส กรุงเอเธนส์ กรีซ (Acropolis)


  - ปราสาทและป้อมปราการอัลฮัมบรา เมืองเกรดานา สเปน (Alhambra)- นครวัด กัมพูชา (Angkor)
- เมืองซีเชน อิตซา เขตยูคาทาน เม็กซิโก (Chichen Itza)- รูปปั้นพระเยซูคริสต์ บนยอดเขาเมืองริโอ เดอ จานิโร บราซิล (Christ Redeemer)


- สนามโคลอสเซียม กรุงโรม อิตาเลียน (Colosseum)

- รูปปั้นหินโมอาย เกาะอีสเตอร์ ชิลี (Easter Island Statutes)

- หอไอเฟล กรุงปารีส ฝรั่งเศส (Eiffel Tower)


- กำแพงเมืองจีน (Great Wall)

- สุเหร่า โซเฟีย นครอิสตันบุล ตุรกี (Hagia Sophia)


- วัดคิโยมิสุ เมืองเกียวโต ญี่ปุ่น (Kiyamizu Temple)


- พระราชวังเครมลิน/ วิหารเซนต์เบซิล กรุงมอสโก รัสเซีย (Kremlin/St. Basil)


- เมืองสาบสูญแห่งอินคา "มาชูปิกชู" เปรู (Machu Picchu)- ปราสาทนอยชวานสไตน์ เยอรมนี (Neuschwanstein Castle)- "เปตรา" เมืองนครหินสีชมพู จอร์แดน- มหาพีระมิดกิซา อียิปต์ (Pyramids of Giza) ซึ่งตอนแรกไม่ติดโผ แต่ทางมูลนิธินำชื่อเข้ามาใหม่เพื่อให้เกียรติในฐานะ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ยังเหลืออยู่


- เทพีเสรีภาพ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (Statue of Liberty)- กองหินประหลาด "สโตนเฮนจ์" เมืองเอเมสบิวรี่ อังกฤษ (Stonehenge)


- โรงอุปรากร "โอเปร่า เฮาส์" นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย (Sydney Opera House)


- ทัชมาฮาล เมืองอักรา อินเดีย (Tal Mahal)


- เมืองโบราณ "ทิมบัคตู" มาลี (Timbuktu)

ความรู้ทั่วไป

1. ประเทศใดผลิตทองแดงมากที่สุด     (สหรัฐฯ)
2. รัฐบุรุษอาวุโสคนแรกของไทยคือใคร     (นายปรีดี พนมยงค์)
3. ธงไตรรงค์มีใช้ในรัชสมัยใดเป็นครั้งแรก     (รัชกาล ที่ 6)
4. กำหนดให้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่แทนวันสงกรานต์ในรัชสมัยใดเป็นครั้งแรก   (รัชกาลที่ 8)
5. วรรณคดีเรื่องแรกของอยุธยาคือเรื่องอะไร     (ลิลิตโองการแช่งน้ำ)
6. ชาติใดเป็นชาติแรกที่เดินเรือ     (อียิปต์โบราณ)
7. ระบบงานอุตสาหกรรมเริ่มครั้งแรกในประเทศใด     (อังกฤษ ปลายศตวรรษที่ 18)
8. คัมภีร์แพทย์แผนโบราณมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไร     (ประถมจินดา)
9. ถุงลมนิรภัยติดตั้งครั้งแรกกับรถยนต์ยี่ห้อใด     (ไครสเลอร์)
10. กรุงโรมยิ่งใหญ่ในยุคสมัยของใคร     (จูเลียส ซีซาร์)
11. ประเทศใดได้ชื่อจัดการกับขยะดีที่สุดในโลก     (ญี่ปุ่น)
12. ป่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือป่าอะไร     (ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน)
13. งานวันกาชาดมีครั้งแรกในรัชสมัยใด     (รัชกาลที่ 7)
14. ผู้นำต่อสู้การเหยียดผิวในอเมริกา ได้รางวัลโนเบล ปี 2507 คือใคร     (มาร์ติน ลูเธอร์ คิง)
15. นกไนติงเกล ได้ชื่อว่าร้องเพลงไพเราะ เป็นนกจำพวกไหน     (นกกางเขน)
16. ทำไมสเปนเลือก 12 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันชาติ     (วันที่โคลัมบัสพบทวีปอเมริกาเปรียบเสมือนการค้นพบโลกโหม่)
17. ประเทศใดในยุโรปใหญ่เป็นอันดับสาม รองจากรัสเซียและฝรั่งเศส     (สเปน)
18. รัฐใดของออสเตรเลียห้ามผู้หญิงขึ้นชกมวย     (นิวเซาท์เวลส์ แคนาดายอมให้ผู้หญิงชกมวยในปี 2534 ปี 2536 สหรัฐฯ ยอมตาม)
19. จังหวัดใดได้ชื่อมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุด     (กระบี่)
20. โรคเอดส์ถูกพบครั้งแรกที่ไหน     (สหรัฐฯ ปี 2521)
21. ชาวซาไกใช้อะไรชุบปลายลูกดอกเพื่อให้เกิดพิษ     (ยางน่อง)
22. ไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อปีไหน     (ปี 2535 เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญา)
23. คลองปานามาเป็นอิสระสิ้นสุดการควบคุมของสหรัฐฯ เมื่อใด     (14 ธันวาคม 2542)
24. ใครเป็นนางเอกหนังไทยคนแรก     (เสงี่ยม นาวีเสถียร)
25. ผ้าขะม้าไทยเพี้ยนมาจาก "จาม่า" ซึ่งเป็นผ้าพาดบ่าของชาติใด     (เปอร์เซีย)
26. นางคอราซอน อาคีโน เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศใด     (ฟิลิปปินส์)
27. เทือกเขาแห่งใดยาวที่สุดในโลก     (เทือกเขาแอนดีส)
28. แหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของจีนอยู่ในลุ่มแม่น้ำใด     (แม่น้ำฮวงโห)
29. ประเทศใดกินปลามากที่สุด     (ญี่ปุ่น)
30. เขื่อนแห่งใดใหญ่ที่สุดในภาคใต้     (เขื่อนบางลาง ยะลา)
31. ใครสอนเด็กตาพิการของไทยเรียนอักษรเบรลเป็นครั้งแรก     (นางสาวเจนนิเฟอร์ คลอฟิลด์)
32. พุทธเจดีย์ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน     (เจดีย์โบโรบูดูร์ อินโดนีเซีย)
33. อิสราเอลมีพลเมืองนับถือศาสนาใดมากที่สุด     (จูดาอิสม์ หรือยิว)
34. พระสันตะปาปาองค์แรกคืออะไร     (เซนต์ปีเตอร์)
35. ใครซื้อภาพโมนาลิซาเป็นคนแรก     (พระเจ้าฟรานซิสที่1 แห่งฝรั่งเศสพระองค์ใช้ภาพนี้ประดับห้องน้ำ)
36. พรรคการเมืองเก่าแก่ที่สุดของอินเดียคือพรรคอะไร     (คองเกรส)
37. วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมทุกปี เป็นวันสำคัญอย่างไรต่อชาวโลก     (วันที่อยู่อาศัยโลก)
38. อัลเฟรดมหาราช เป็นมหาราชองค์เดียวของประเทศใด     (อังกฤษ)
39. ตำนานว่าด้วยกำเนิดมนุษย์ในพระคัมภีร์ไบเบิลอยู่ที่ไหน     (สวนอีเด็น)
40. ใครประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปโกดัก     (ยอร์จ อีสต์แมน)
41. ดินแดนของชาวปารสัส ที่แปลว่า "เสือ" คือประเทศใด     (เปอร์เซียหรืออิหร่าน)
42. ดินแดนของชาวปารสัส ที่แปลว่า "เสือ" คือประเทศใด     (เปอร์เซียหรืออิหร่าน)
43. ยุคหินแบ่งเป็น 3 ยุค มียุคอะไร     (ยุคหินเก่า, หินกลาง และหินใหม่)
44. เรือกอและในแถบจังหวัดภาคใต้ตอนล่างใช้ประโยชน์อะไร     (เป็นเรือประมง)
45. ราชวงศ์แรกของจีนคือราชวงศ์ใด     (ราชวงศ์เซียะ)
46. แลบลิ้นต้อนรับ ใช้จมูกถูกัน เป็นการทักทายต้อนรับของชาวพื้นเมืองใด     (ชาวเมารี)
47. บ้านเลขที่ 99999 คอร์วาตุนตุริ ฟินแลนด์ เป็นบ้านของใคร     (ซานตาคลอส)
48. ใครค้นพบแกสฮีเลียม, อาร์กอน, นีออน     (เซอร์วิลเลียม แรมซี นักเคมีชาวอังกฤษ)
49. ผู้ปลดปล่อยฟิลิปปินส์จากสเปนและเป็นประธานาธิบดีคนแรกคือใคร     (อีมิลิโอ อะกวินนัลโด)
50. ผลไม้อะไรมีวิตามินซีสูงสุด     (มะขามป้อม)
51. ผักเก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์เคยรู้จักคืออะไร     (ถั่ว)
52. นกแร้งคอนดอร์ นกบินได้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอาศัยอยู่แถบไหน     (เทือกเขาแอนดีส)
53. ใครสร้างเครื่องพิมพ์หนังสือเป็นคนแรก     (คูเตนเบิร์ก ชาวเยอรมัน)
54.  ทางหลวงสายแรกของไทยสร้างสมัยใครเป็นนายกรัฐมนตรี     (จอมพล ป. พิบูลสงคราม)
55. ใครคิดสูตรคูณ     (พิธากอรัส นักปรัชญากรีก)
56. ใครตั้งโรงเรียนกุลสตรีวังหลังโรงเรียนสตรีแห่งแรกของไทย     (แหม่มเฮ้าส์)
57. แหม่มแตตตูนตั้งโรงเรียนอะไร     (โรงเรียนสำเหร่บอยคริสเตียนสกูล ซึ่งเป็นโรงเรียนราษฎร์แห่งแรกของไทย)
58. แหล่งกำเนิดหอยแครงใหญ่ที่สุดของไทยอยู่ในจังหวัดใด     (เพชรบุรี)
59. ใครเสนอใช้ X เป็นสัญลักษณ์แทนเครื่องหมายคูณ     (วิลเลียม ออกเทร็ด นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ)
60. ชาติ กอบจิตติ ได้รับรางวัลซีไรต์จากหนังสือ 2 เรื่องคือเรื่องอะไร     ("คำพิพากษา" ปี 2525และ "เวลา" ปี 2537)
61. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตที่ประเทศใด     (อังกฤษ)
62. ฟุตบอลสโมสรชิงถ้วยสำคัญของอังกฤษคือถ้วยใบใด     (ถ้วยพรีเมียร์ชิพ)
63. 23 รัฐของสวิตฯ มีเมืองหลวงอยู่ที่รัฐไหน     (เบิร์น)
64. โจเซฟ บีเดนฮาร์น ให้กำเนิดน้ำอัดลมยี่ห้ออะไร     (โคคา-โคล่า)
65. พรานล่าช้างเอางา ล่าหมีเอาอะไร     (ดีหมีใช้เป็นตัวยามีราคาดี)
66. ใครเป็นกวีแห่งชาติคนแรกของรัสเซีย     (พุชกิน)
67. ปลากะโห้ถูกพบครั้งแรกที่ไหน     (ไทย)
68. กาสิโนแห่งเดียวบนแผ่นดินมุสลิมคือที่ใด     (กาสิโนเกนติ้ง มาเลเซีย)
69.  "ลอสเซอร์วาตอเรโรมา" เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวของที่ใด     (สำนักวาติกัน)
70. ใครพบน้ำตกวิกตอเรีย     (ลิฟวิ่ง สโตน)
71. การปฎิวัติอุตสาหกรรมเริ่มครั้งแรกในประเทศไหน     (อังกฤษ)
72. ผลผลิตอะไรทำให้เวเนซุเอลารวยที่สุดในประเทศอเมริกาใต้     (น้ำมัน)
73. แม่น้ำโวลกา แม่น้ำสายยาวที่สุดในโลกอยู่ในประเทศใด     (รัสเซีย)
74. เทศกาลดื่มเบียร์ใหญ่ที่สุดในโลกคือเทศกาลอะไร    (ออกโทเบอร์ เฟสต์ นครมิวนิก เยอรมนี)
75. อุทยานแห่งชาติใกล้กรุงเทพฯ ที่สุดคือแห่งใด     (อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น สระบุรี)
76. นักฟิสิกส์คนแรกของโลกคือใคร     (อคิมีดีส)
77. รูปใครปรากฎบนแสตมป์ดวงแรกของสหรัฐ     (จอร์ช วอชิงตัน)
78. ใครสร้างภาพยนต์การ์ตูนสีสวยเป็นคนแรก     (วอล์ท ดีสนีย์)
79. ทุก ๆ กี่ปีดาวศุกร์จะโคจรเข้าใกล้โลกมากที่สุด     (8 ปี)
80. ใครพบวงจรโลหิตเป็นคนแรก     (วิลเลียม ฮาร์วีย์)
81. ชาวเกาหลีเหนือยกย่องใครเป็น "บิดาผู้เป็นอมตะ"     (คิม อิล ซุง)
82. ตำแหน่งสูงสุดของชาวมุสลิมในไทยคือตำแหน่งอะไร     (จุฬาราชมนตรี)
83. โรงเรียนกีฬาแห่งแรกของไทยอยู่ที่ไหน     (วิทยาลัยพลศึกษา สุพรรณบุรี)
84. หมีกรีซลี หมีตัวใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในดินแดนใด     (อเมริกาเหนือ)
85. ธนบัตร มีใช้ครั้งแรกในรัชกาลใด     (รัชกาลที่ 5)
86. มีประกาศใช้พระราชบัญญัตินามสกุลในรัชสมัยใด     (รัชกาลที่ 6)
87. ใครเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีน     (ปูยี)
88. เรือพาณิชย์ใช้พลังงานปรมาณูลำแรกของโลกคือเรือลำใด     (ซาแวนนา)
89. การประกวดนางสาวไทยมีครั้งแรกปี 2477 ใช้ชื่อประกวดอะไร     (นางสาวสยาม)
90. จังหวัดภาคอีสานที่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ มากที่สุดคือจังหวัดอะไร     (นครพนม)
91. ชาวอเมริกันคนแรกที่ได้รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม คือใคร     (แฮรี ซินแคลร์ ลิวอิส)
92. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเล็กที่สุดในโลกคืออะไร     (ค้าวคาวคุณกิตติ)
93. ใครเป็นจักรพรรดิรัสเซียองค์สุดท้าย     (พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2)
94. นาฬิกาแดดที่ใหญ่ที่สุดในโลกคืออะไร     (มหาพิระมิดแห่งคีออปส์ในอียิปต์)
95. เดวิด บุชเนล คิดสร้างอะไร     (เรือดำน้ำ)
96. น้ำพุธรรมชาติสวยที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน     (น้ำพุ เยลโล สโตน สหรัฐฯ)
97. ไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติในรัชสมัยใด     (รัชกาลที่ 9)
98. ไทยเป็นเจ้าเหรียญทองครั้งแรกในกีฬาซีเกมส์นอกบ้านครั้งใด     (ซีเกมส์ ครั้งที่ 20 บรูไน)
99. เซอร์วิลเลียม แรมพบอะไร     (นิเกล)
100. โบสถ์แห่งใดในปารีสที่แปลว่า "แม่ของเรา"     (โบสถ์โนทเทอดัม)
101. เรือกลไฟลำใดข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นลำแรก     (เรือซาแวนนา)
102. เมืองใดในคิวบา ที่ทหารเรืออเมริกันรบชนะสเปน     (เมืองซานติอาโก)
103. คนโบราณใช้ต้นไม้อะไรทำกระดาษเขียนหนังสือ     (ต้นปาปิรัส เดิมขึ้นในอียิปต์)
104. ผู้ประกาศข่าวคนแรกแผนกภาษาไทย วิทยุบีบีซีคือใคร     (เสนาะ ตันบุญยืน)
105. กาแฟมีปลูกมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดใด     (อ. สวี ชุมพร)
106. สถานีอวกาศเมียร์ของรัสเซียถูกปล่อยตกลงในมหาสมุทรในปีใด     (ปี 2000)
107. ห้างค้าปลีกแห่งใดใหญ่ที่สุดในโลก     (วอล มาร์ทสโตร์ สหรัฐฯ)
108. ทะเลสาบสุพีเรีย ทะเลสาบใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน     (แคนาดากับสหรัฐฯ)
109. ลิขสิทธิ์หนังสือเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศใด     (อังกฤษ)
110. ใครเป็นคนแรกที่คิดทำฝนเทียมในไทย     (ม.ร.ว. เทพฤทธิ์ เทวกุล)
111. จังหวัดใดปลูกพริกไทยมากที่สุด     (จันทบุรี)
112. "รัทแลนด์" เป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดของประเทศใด     (อังกฤษ)
113. โรอัลด์ อะมุนด์เซน ชาวนอร์เวเดินทางไปถึงที่ใดเป็นคนแรก     (ขั้วโลกใต้)
114. ประเทศใดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เกิดไฟป่ามากที่สุด     (อินโดนีเซีย)
115. ตำแหน่ง "ธรรมศาสตราจารย์" คนแรกคือใคร     (ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์)
116. รางรถไฟเส้นทางแรกของโลกสร้างขึ้นที่ประเทศใด     (อังกฤษ)
117. โบราณสถานแห่งใดของไทย อายุเก่าแก่กว่านครวัด     (ปราสาทหินพิมาย)
118. สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของไทย เกิดขึ้นเมื่อใด    (พ.ศ. 2473 โดยพระดำริของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชร อัครโยธิน เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม)
119. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นเมื่อใด    (เปลี่ยนชื่อมาจาก "สถานีวิทยุกรุงเทพฯ" เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2484 โดยกรมโฆษณาการ (หรือกรมประชาสัมพันธ์) เป็นผู้ดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน)
120. ทางหลวงแผ่นดิน สายประธานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือ ทางหลวงสายใด    (ทางหลวงสายใต้คือ ถนนเพชรเกษม )